5651 LOGLAMA YAPILANDIRMASI

5651 LOGLAMA YAPILANDIRMASI

5651 loglama yapılandırması, internette gerçekleşmesi muhtemel olan suçların önlenmesi amacıyla ya da gerçekleştirilen suçların tespit edilmesi amacıyla sağlanan yapılandırmadır. Bu yapılandırma çeşitli kurum ve kuruluşlarda yapılması zorunludur ve yasa olarak uygulanmaktadır. Dolayısı ile çoklu internet girişinin gerçekleştiği ortamlarda loglama yapılandırılması yapılmalıdır. Kanun olarak var olan bu uygulama okul, hastane, üniversite ve benzeri gibi geniş alanlarda gerçekleştirilmek zorundadır. 
Günümüzde internet ortamında pek çok suçun işlenmesi söz konusudur. Özellikle çoklu internet girişlerinin olduğu alanlarda 5651 yasasına göre loglama yapılandırılmasının gerçekleştirilmesi, bu suçların işlenme oranını düşürmektedir. Çoklu internet erişiminin sağlandığı ortamlar, internet suçlarının işlenmesi için uygun ortamlar olduğu için böyle bir önlem çalışması yapılmaktadır. Bu alanlarda çalışan kişiler ile birlikte misafir girişi yapan kişilerin de internet hareketlilikleri kayıt altına alınmakta ve suç unsuru söz konusu olduğunda tespit gerçekleştirilebilmektedir. 
5651 Loglama Yapılandırmasının Önemi
İnternete erişimin fazlaca kişiler tarafından yapıldığı fabrika, okul, hastane gibi ortamlarda 5651 loglama yapılandırması sayesinde internet suçlarının işlenmesinin önüne geçilmektedir. Çünkü bu yapılandırma, kullanıcıların hareketlerini izlemekte ve kaydetmektedir. Ayrıca söz konusu yapılandırma yapılmış olan internet ağı üzerinde kurallar çerçevesinde internet hareketliliği sağlanmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmaların yapılması oldukça önemlidir.
Loglama yapılandırması özellikle kurumsal firmalarda bir gereklilik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu alanlarda internet güvenliğinin sağlanması, siber saldırılara karşı temkinli olunması ve internet kullanıcıları tarafından suç işlenmesinin önlenmesi oldukça önemlidir. Yaşanacak olan maddi ve manevi zararların engellenmesinde 5651 yasasıyla önlem alınmış olmaktadır.
Loglama çalışması yapılmış olan bir alanda suç işlenmesi durumunda tespit kolaylıkla gerçekleşmekte ve olayın faili ortaya çıkartılmaktadır. Dolayısı ile bu yapılandırmanın var olduğu alanlarda internet suçlarının işlenmesinin önüne büyük oranda geçilmiş olmaktadır.